Trysorydd y Blaid

Mae swydd Trysorydd y Blaid yn wag ar hyn o bryd

Cyfrifoldebau Trysorydd y Blaid:

  1. Bod yn gyfrifol am arwain gweithgareddau codi arian y blaid;
  2. Rhoi gwybod am ei weithgareddau i'r Bwrdd, y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau, a'r Gynhadledd;
  3. Cyfrannu'n llawn at bennu strategaeth y blaid ar lefel y Bwrdd, yn enwedig o ran ei ddyletswyddau penodol eu hun;
  4. Gwneud yn siŵr bod anghenion cymunedau amrywiol yn cael eu hystyried a bod camau’n cael eu cymryd ar sail hynny yn eu holl waith;
  5. Gweithio gyda'r Llywydd, y Swyddogion Gweithredol, aelodau'r Bwrdd, cynrychiolwyr etholedig ac aelodau'r blaid er budd yr hyn sydd orau i'r blaid;
  6. Cyflawni swyddogaethau eraill a ddyrennir iddo gan y Gynhadledd neu'r Cyfansoddiad.

Cewch ragor o fanylion yng nghyfansoddiad y blaid.

This website uses cookies

Like most websites, this site uses cookies. Some are required to make it work, while others are used for statistical or marketing purposes. If you choose not to allow cookies some features may not be available, such as content from other websites. Please read our Cookie Policy for more information.

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.