Ein Hymgyrchoedd

Yn ogystal â'r ymgyrchoedd a gynhelir gan bleidiau lleol ac ymgeiswyr, rydym hefyd yn cynnal ymgyrchoedd cenedlaethol ar faterion sy'n effeithio ar Gymru gyfan.

Rhagor am ein hymgyrchoedd ar hyn o bryd:

Ein Cynllun i Achub Deintyddiaeth y GIG yng Nghymru

Ein Cynllun i Achub Deintyddiaeth y GIG yng Nghymru

View
Childcare

Ehangu Gofal Plant am Ddim yng Nghymru

View
Dirty water pouring from pipe into water course

Dod â Gwaredu Carthion i Ben yng Nghymru

View
Two police fellows

Cael Gwared ar Gomisiynwyr Heddlu a Throseddaurs

View
Amgueddfa

Ariannu Amgueddfa Cymru yn Briodol

View
Row of houses

Cefnogwch ein Rhaglen Inswleiddio Brys

View
A high speed train

Trafnidiaeth Gyhoeddus am Ddim i Bawb o dan 25 oed

View
Some high rise buildings

Dod â'r Sgandal Diogelwch Adeiladau i Ben yng Nghymru

View
Person touching another's shoulder in sign of affection

Cynyddu'r Lwfans i Ofalwyr

View
A coal face

Na i Byllau Glo Newydd

View
Some broadband fibre cables

Dywedwch wrth y Torïaid: Cadwch eich addewid Band Eang!

View
two people holding back our farmers signs

Cefnogi Ffermio Cymru

View
Some Daffodils

Gwnewch Ddydd Gŵyl Dewi yn Ŵyl y Banc

View
Achub Banc Lloyds Ystradgynlais

Achub Banc Lloyds Ystradgynlais

View
A car on a rural road

Ehangu Cymorth Tanwydd Gwledig i Gymru

View
Airport seats

Dod â Thwll Du Maes Awyr Caerdydd i Ben

View