Cyflwyno Rhodd i ni

Helpwch ni i ymgyrchu ar hyd a lled Cymru

Ni fyddem yn gallu parhau â'n hymgyrch dros Gymru fwy rhydd a thecach heb eich cefnogaeth chi.

 

Bydd cael rhodd gennych chi yn ein galluogi i barhau i fynnu gwell i Gymru a lledaenu ein neges.

 

Helpwch ni i newid gwleidyddiaeth a thrawsnewid ein gwlad.