Ein Staff

Er ein bod yn blaid sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, rydym yn falch o gael tîm o staff profiadol a gweithgar i gefnogi ein hymdrechion.

Cewch wybod rhagor am ein tîm a beth maen nhw'n ei wneud isod. Diddordeb mewn ymuno â ni? Chwiliwch am swyddi gwag!

Elgan Morgan

Elgan Morgan

Cyfarwyddwr Gweithrediadau Dros Dro

View
Kevin Wilkins

Kevin Wilkins

Rheolwr Ymgyrchoedd Cymru

View
[Swyddog Datblygu Cymru

Glyn Preston

Swyddog Datblygu Cymru

View
Ryan Jewell

Ryan Jewell

Swyddog Cyfathrebu

View
Ieuan Parry

Ieuan Parry

Swyddog Gweinyddol Cynorthwyol

View