Gweithio i ni

Holl gyfleoedd gwaith a gwirfoddoli sydd yn agored gyda Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Rolau Gwirfoddolwyr

Cadeirydd, Gweithgor Detholiadau'r Senedd

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn chwilio am Gadeirydd ar gyfer Gweithgor Cyfansoddiadol Detholiadau'r Senedd newydd.

Rhaid i’r Cadeirydd beidio â bod yn aelod o Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Mae hon yn rôl wirfoddol a fydd yn gofyn am tua 20 awr o waith (cyfanswm) dros gyfnod o 2-3 mis. Oherwydd yr Etholiad Cyffredinol, bydd yn rhaid cwblhau'r gwaith hwn yn ddwysach na'r disgwyl, gan y bydd yn rhaid cyflwyno cynigion i Bwyllgor Cynadledda Cymru erbyn dyddiad i'w gadarnhau, ond yn debygol o ganol mis Medi, i'w trafod mewn cynhadledd ganol -Hydref.

Darllenwch y disgrifiad rôl llawn (yn Saesneg)

This website uses cookies

Like most websites, this site uses cookies. Some are required to make it work, while others are used for statistical or marketing purposes. If you choose not to allow cookies some features may not be available, such as content from other websites. Please read our Cookie Policy for more information.

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.