Y Pwyllgor Ymgyrchoedd a Chyfathrebu

Cyng Pete Roberts

Cyng Pete Roberts

Swyddog Gweithredol dros Ymgyrchoedd & Chyfathrebu a Chadeirydd y Pwyllgor

View
Jane Dodds AS

Jane Dodds AS

Arweinydd y Blaid

View
Ianto Evans

Ianto Evans

Cynrychiolydd y Rhyddfrydwyr Ifanc Cymru

Preben Vangberg

Preben Vangberg

Aelod Cyffredin

View
Gabriela Ferguson

Gabriela Ferguson

Aelod Cyffredin

Dyma’r rolau gwag ar y Pwyllgor ar hyn o bryd:

Enw Rôl
GWAG Aelod Cynffredin
GWAG Aelod Cynffredin
GWAG Aelod Cynffredin

 

Cysylltwch â'r Pwyllgor Ymgyrchoedd a Chyfathrebu:  ccc@welshlibdems.org.uk

 

Cyfrifoldebau'r Pwyllgor:

 1. Cyfathrebu â newyddiadurwyr a'r wasg;
 2. Ymgyrchu pan nad oes etholiad;
 3. Ymgyrchu digidol, gan gynnwys cynnal presenoldeb y blaid ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol;
 4. Rheoli’r ymgyrchoedd ar gyfer isetholiadau i'r Senedd;
 5. Rheoli ymgyrchoedd etholiadol ar gyfer Cymru gyfan;
 6. Presenoldeb y blaid mewn digwyddiadau allanol o bwysigrwydd cenedlaethol;
 7. Cynnal a gweithredu'r prosesau cymeradwyo a dewis ymgeiswyr Seneddol;
 8. Gweithio gyda'r Pwyllgor Datblygu Aelodaeth i wneud yn siŵr bod systemau hyfforddi a mentora digonol ar waith ar gyfer ymgeiswyr a darpar ymgeiswyr Seneddol;
 9. Bod yn llysgenhadon dros frand y blaid drwy annog brandio cyson ar yr holl ddeunyddiau a gynhyrchir gan y blaid, a'r pleidiau lleol a rhanbarthol yng Nghymru;
 10. Ymgyrchu mewn cymunedau amrywiol a chyfathrebu â nhw; a
 11. Chyflawni swyddogaethau eraill a ddyrennir iddo gan y Gynhadledd neu'r Cyfansoddiad.

Cewch ragor o fanylion yng nghyfansoddiad y blaid.

This website uses cookies

Like most websites, this site uses cookies. Some are required to make it work, while others are used for statistical or marketing purposes. If you choose not to allow cookies some features may not be available, such as content from other websites. Please read our Cookie Policy for more information.

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.