Y Pwyllgor Datblygu Polisi

Chloe Hutchinson

Chloe Hutchinson

Swyddog Gweithredol ar gyfer Datblygu Polisi, Cadeirydd y Pwyllgor a Chynrychiolydd Dros Dro yn y Pwyllgor Polisi Ffederal

View
Jane Dodds AS

Jane Dodds AS

Arweinydd y Blaid

View
Preben Vangberg

Preben Vangberg

Cynrychiolydd ar ran Rhyddfrydwyr Ifanc Cymru

View
Alison Alexander

Alison Alexander

Aelod Cyffredin

View
Steven Rajam

Steven Rajam

Aelod Cyffredin

Gabriela Ferguson

Gabriela Ferguson

Aelod Cyffredin

Simon Spencer

Simon Spencer

Aelod Cyffredin

Jon Burree

Jon Burree

Cynrychiolydd ar ran y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol

View

Dyma’r rolau gwag ar y Pwyllgor ar hyn o bryd:

Enw Rôl
GWAG Cynrychiolydd Grŵp Seneddol y Blaid yn San Steffan
GWAG Cynrychiolydd o fyd Llywodraeth Leol
GWAG Aelod Cyffredin

 

Cysylltwch â'r Pwyllgor Datblygu Polisi: policy@welshlibdems.org.uk

 

Cyfrifoldebau'r Pwyllgor:

  1. Datblygu polisïau'r Blaid ar bob mater sydd wedi'u datganoli i'r Senedd neu'n rhan o gyfrifoldebau Gweinidogion Cymru;
  2. Rhoi cefnogaeth a chyngor mewn perthynas â pholisïau gwleidyddol i ymgeiswyr, cynrychiolwyr etholedig a chynrychiolwyr gwleidyddol a benodwyd gan y blaid ar gyrff allanol;
  3. Argymell y cynigion i'w trafod yn y Gynhadledd;
  4. Ystyried adroddiadau gan gynrychiolydd y blaid i'r Pwyllgor Polisi Ffederal;
  5. Paratoi maniffestos etholiadol y blaid;
  6. Meithrin perthynas gyda'r trydydd sector, elusennau a sefydliadau priodol eraill;
  7. Gwneud yn siŵr bod polisïau'r blaid yn adlewyrchu anghenion cymunedau amrywiol; a
  8. Chyflawni swyddogaethau eraill a ddyrennir iddo gan y Gynhadledd neu'r Cyfansoddiad.

Cewch ragor o fanylion yng nghyfansoddiad y blaid

This website uses cookies

Like most websites, this site uses cookies. Some are required to make it work, while others are used for statistical or marketing purposes. If you choose not to allow cookies some features may not be available, such as content from other websites. Please read our Cookie Policy for more information.

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.