Y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau

Nicholas Beckett

Nicholas Beckett

Y Swyddog Gweithredol ar gyfer Cyllid ac Adnoddau a Chadeirydd y Pwyllgor

View
Tim Sly

Tim Sly

Llywydd y Blaid

View
Graham Kelly

Graham Kelly

Aelod Cyffredin

Nick Ramsay

Nick Ramsay

Aelod Cyffredin

Jon Burree

Jon Burree

Cadeirydd Pwyllgor y Gynhadledd (heb hawliau pleidleisio)

View
Sam Bennett

Cyng Sam Bennett

Dirprwy Lywydd y Blaid (heb hawliau pleidleisio)

View
Pete Roberts

Cyng Pete Roberts

Y Swyddog Gweithredol dros Ymgyrchoedd a Chyfathrebu (heb hawliau pleidleisio)

View
Chloe Hutchinson

Chloe Hutchinson

Y Swyddog Gweithredol ar gyfer Datblygu Polisi (heb hawliau pleidleisio)

View
Chris Passmore

Chris Passmore

Y Swyddog Gweithredol ar gyfer Datblygu Aelodaeth (heb hawliau pleidleisio)

View

Dyma’r rolau gwag ar y Pwyllgor ar hyn o bryd:

Enw Rôl
GWAG Trysorydd y Blaid
GWAG Aelod Cyffredin

 

Cyfrifoldebau'r Pwyllgor:

 1. Drafftio cyllideb, gyda chyllidebau pendant ar gyfer pob pwyllgor, i'w hystyried a'u cymeradwyo gan y Bwrdd;
 2. Monitro'r gyllideb yn ystod y flwyddyn;
 3. Rheoli adnoddau'r blaid;
 4. Cydymffurfio â'r Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda o ddydd i ddydd;
 5. Benthyg arian ar ran y blaid;
 6. Rheoli materion ariannol o fewn y blaid;
 7. Rheoli materion ariannol yn gyffredinol, gan gynnwys prosesau cymeradwyo gwariant;
 8. Prosesau penodi staff, a'r gofynion o ran adnoddau dynol ar gyfer cyflogi staff;
 9. Dewis archwilydd i archwilio cyfrifon y blaid, i'w cymeradwyo gan y Gynhadledd;
 10. Goruchwylio'r gwaith o drefnu digwyddiad y Gynhadledd;
 11. Codi arian;
 12. Gwariant ar etholiadau a chael chymeradwyaeth;
 13. Sicrhau bod arian y blaid yn cael ei wario ac adnoddau yn cael eu defnyddio i gynyddu ymgysylltiad â chymunedau amrywiol; a
 14. Chyflawni swyddogaethau eraill a ddyrennir iddo gan y Gynhadledd neu'r Cyfansoddiad.

Cewch ragor o fanylion yng nghyfansoddiad y blaid.

This website uses cookies

Like most websites, this site uses cookies. Some are required to make it work, while others are used for statistical or marketing purposes. If you choose not to allow cookies some features may not be available, such as content from other websites. Please read our Cookie Policy for more information.

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.